Statutom se utvrđuju statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijeka skole, izricanje pedagoških mjera te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje.

Priloženi dokumenti:
Statut skole 2015.doc


VEDAR ĐAČKI SMIJEH SVAKOGA DANA, TO JE OŠ JURE KAŠTELANA